ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas

Standardi ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas, Guidance on Social Responsibility, kiteyttää parhaat olemassa olevat käytännöt ja antaa ohjeet, joiden avulla nämä periaatteet muutetaan tehokkaaksi toiminnaksi.

Standardin ydinaiheita ovat:

  • organisaation hallintotapa
  • ihmisoikeudet
  • työelämän käytännöt
  • ympäristö
  • oikeudenmukaiset toimintatavat
  • kuluttaja-asiat
  • yhteisön toimintaan osallistuminen ja yhteisön kehittäminen

Standardi ISO 26000 on tarkoitettu kaikille organisaatioille sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, teollisuusmaissa ja kehittyvissä maissa.

Lue lisää: www.iso.org/sr