Eltekon Oy

 

Yhteiskuntavastuun asiantuntija- ja konsultointipalvelut


Vastuullisuus luo uskottavuutta ja vaikuttaa oleellisesti yrityksen maineeseen.

Kun vastuullisuustyö tehdään kunnolla, siitä on helppo kertoa ja viestiä.

Yrityksen yhteiskuntavastuu on tärkeä kilpailutekijä.


Yhteiskuntavastuun työn kehittämiseen ja selkeyttämiseen on tarjolla ISO 26000 yhteiskuntavastuun standardi.

Standardi esittää yhteisen, kansainvälisen näkemyksen siitä, mitä yhteiskuntavastuu on ja mitä yhteiskuntavastuukysymyksiä organisaation tulisi käsitellä.

Eltekon Oy on yhteiskuntavastuun asiantuntijanne, joka mm. auttaa yritystänne tehokkaasti hyödyntämään ISO 26000 yhteiskuntavastuun standardia.


”Näkisin, että suomalaisyritysten kannattaa ehdottomasti paitsi määritellä toimintansa ISO 26000 mukaiseksi, myös nostaa esiin tämän standardin mukaista yhteiskuntavastuullista toimintaa jo maailmalla laajasti käytössä            olevien ISO 9001 (laatujärjestelmät) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmät) hallintajärjestelmästandardien rinnalle.”

Petri Kuhlman, päätoimittaja                                            Eurometalli 10/2015, pääkirjoitus

 


 

Yhteiskuntavastuun asiantuntija- ja konsultointipalvelut

 

Vastuullisuus luo uskottavuutta ja vaikuttaa oleellisesti yrityksen maineeseen.

 

Kun vastuullisuustyö tehdään kunnolla, siitä on helppo kertoa ja viestiä.

 

Yrityksen yhteiskuntavastuu on tärkeä kilpailutekijä.

 

Yhteiskuntavastuun työn kehittämiseen ja selkeyttämiseen on tarjolla ISO 26000 yhteiskuntavastuun standardi.

 

 

Standardi esittää kansainvälisen käsityksen siitä, mitä yhteiskuntavastuu on, mitä yhteiskuntavastuukysymyksiä organisaatioiden tarvitsee käsitellä ja miten organisaatiot voivat toimia yhteiskuntavastuullisella tavalla.

 

Eltekon Oy on yhteiskuntavastuun asiantuntijanne, joka mm. auttaa yritystänne tehokkaasti hyödyntämään ISO 26000 yhteiskuntavastuun standardia.